©Frank van Dam Fotografie Grote Wade 19 H 030-6056967 tel. 030-6056919 fax. ABN AMRO 555100278

Schenking aan Belvedere 00346[12051]