Agnes van den Brandeler heeft zich altijd ingezet voor het veilig stellen van archivalia in haar bezit betreffende de familie Van den Brandeler en aanverwante families. De familie Van den Brandeler was vanouds geparenteerd aan aanzienlijke patricische families, zoals de families Van Mewen, Van Nievelt en Greve. Vanaf de 19e eeuw huwden leden van de familie Van den Brandeler ook met telgen uit adellijke families, waaronder de families Van de Poll, Van Boecop en Van Randwijck.

Leden van de familie Van den Brandeler verwierven vanaf het einde van de 17e eeuw vooraanstaande bestuurlijke en ambtelijke functies in het gewest Holland. De belangstelling van opeenvolgende leden van de familie Van den Brandeler beperkte zich niet tot hun loopbaan en nevenfuncties. Uit het familiearchief komt naar voren dat zij over het algemeen een grote culturele belangstelling hadden, in het bijzonder voor de geschiedenis van hun woonsteden en van hun familie.

Dit gold ook voor Agnes van den Brandeler. Zij was naast haar werk als kunstenares gepassioneerd bezig met het vastleggen van de geschiedenis van stad en streek, als ook met die van haar eigen familie Haar historische belangstelling kwam verder tot uitdrukking in haar niet aflatende ijver om familiedocumenten bijeen te brengen en over te dragen aan archiefbeherende instellingen, met name aan het Nationaal Archief in Den Haag.

Het kunstenaarsarchief van Agens van den Brandeler wordt beheerd door het RKD/Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag: https://rkd.nl/nl/explore/archives/details/NL-HaRKD-0263/keywords/brandeler